Most popular

Léčba artrózy vlastními kmenovými buňkami plzeň..
Read more

Léčba artrózy vlastními kmenovými buňkami plzeň


Dnes se názory na možnost její plnohodnotné obnovy liší.Yuh-Man Sun Wadeley – při zkoumání mechanismů, jimiž se z lidských embryonálních kmenových buněk vyvíjejí buňky nervové, objevil zásadní roli enzymu PTP1B.Očekávání, která jsou do kmenových buněk vkládána, jasně dokumentuje fakt, že v posledních letech závratnou měrou narostl počet klinických studií, které zkoumají možnosti jejich využití – jen studií soustředících se na multipotentní kmenové buňky (MSCs) v léčbě poranění a onemocnění CNS je podle sdělení Dr.Yuh-Man Sun Wadeley, Ph D., z Biologického ústavu LF MU, Brno, prof. Jamanaka v letech 2006 (na fibroblastech myši) a 2007 (na fibroblastech člověka) objev doplnil – prokázal, že dospělé buňky mohou být genovou modifikací za pomoci několika transkripčních faktorů „reprogramovány“ na tzv.tvorbu neuronů a gliových buněk přímo z kožních biopsií.Skutečnost, že k přípravě i PSCs postačuje libovolná buňka lidského těla, je výhodná ve více směrech: K dosavadním znalostem přidal další zjištění světového významu i vědecký tým pod vedením Dr.Brněnská konference organizovaná společností Prime Cell Therapeutics potvrdila, že označení „nejnadějnější strategie“ je na místě v řadě oblastí medicíny. Fakt, že předem dané „poslání“ kmenových buněk je vratný proces, zjistil britský biolog prof.Regenerativní medicína je vnímána jako významný příslib u řady diagnóz, kde ostatní modality zatím zvládnou pouze zpomalovat progresi onemocnění léčbou jeho příznaků. Šinja Jamanaka, Ph D., získali Nobelovu cenu 2012 za fyziologii nebo medicínu.indukované pluripotentní kmenové buňky (i PSCs) – dojde k jejich omlazení v nediferencované kmenové buňky se schopností vyvinout se v jakýkoli buněčný typ (pluripotence).


© 2016 Léčba artrózy vlastními kmenovými buňkami plzeň