Most popular

Dieta oana lis wikipedia..
Read more

Jaterni dieta hcg hodnot


Jaterní testy jsou laboratorním vyšetřením stavu jater.S určitou pravděpodobností z nich můžeme i odhadnout, jak moc závažně jsou játra poškozená.To je obraz alkoholika, který v nemocnici nepije alkohol, což vysvětluje pokles GMT.Zvýšené hodnoty těchto enzymů v krvi mohou poukazovat na poškození jaterní tkáně a na poruchu odtoku žluči z jater.Bilirubin je látka, která vzniká při rozpadu červených krvinek.Tyto koncentrace se udávají v jednotkách mikrokatal na litr [μkat/l].Hromadí-li se bilirubin v našich tkáních, vzniká žloutenka.ALP – Spolu s GMT bývá ALP zvýšený u poruch odtoku žluči.GMT po zastavení přísunu alkoholu poklesne do normálních hodnot během několika dnů, a tak u alkoholika, který několik dní před vyšetřením krve přestal pít alkohol, nemusí být GMT zvýšené.Řadíme sem zejména stanovení 4 jaterních enzymů, které můžeme doplnit vyšetřením bilirubinu.Pacienta dejme tomu přijmeme na oddělení a při opakovaných vyšetřeních krve zjistíme, že GMT začne klesat.Bilirubin také zjišťujeme laboratorně z odebrané krve a jeho koncentrace se udává v mikromolech na litr [μmol/l].: Vyšetření jaterních enzymů může být vhodné doplnit vyšetřením bilirubinu.

U samotného zvýšeného ALP pozor, to nebývá u poškození jater obvyklé. Je-li ALT vyšší než AST, svědčí to spíše pro lehčí poškození.Nejčastěji se jedná o poškození jaterní tkáně nějakou toxickou látkou nebo nějakou nemocí (infekce, nádory, jiné).Přesné hodnoty nejsou až tak podstatné, protože si je každá laboratoř udává trochu jinak, ale pohybují se v těchto rozmezích: AST: 0,05-0,75 μkat/l ALT: 0,1-0,78 μkat/l GMT neboli GGT: 0,05-0,72 μkat/l ALP: 0,05-2,2 μkat/l : Zvýšené jaterní testy znamenají, že se něco děje s játry.Zvýšené jaterní enzymy bývají například u těchto stavů: požití větší dávky alkoholu, dlouhodobý alkoholizmus, požití větší dávky paracetamolu, infekční hepatitidy, mononukleóza, rakovina jater, metastázy jakýchkoliv nádorů v játrech, hromadění krve v játrech u pravostranného srdečního selhání, poruchy odtoku žluči (často způsobená žlučníkovými kameny), Wilsonova choroba, hemochromatóza a mnohé, mnohé další. Některé však mohou být v konkrétních situacích zvýšené více než ostatní. GMT – GMT (spolu s ALP) bývá více zvýšený u poruch odtoku žluči. Máme klasického pacienta – přichází do nemocnice s nějakými problémy a my při vyšetření zjistíme vysoké GMT, ostatní jaterní enzymy jsou buď normální nebo jen lehce zvýšené.Jaterní enzymy jsou sloučeniny vyskytující se v jaterních buňkách a zajímají nás tyto: AST (aspartátaminotransferáza) ALT (alaninaminotransferáza) GMT neboli GGT (gamaglutamyltransferáza) ALP (alkalická fosfatáza) : Co nás zajímá, je koncentrace těchto enzymů v krvi, kam jsou z jater v různé míře uvolňovány.


© 2016 Jaterni dieta hcg hodnot