Most popular

Zdravá snídaně recepty na..
Read more

Zdravá výživa cheb bilal


Dti, kter navtvuj kytarov krouek AKORD na na kole, uspodaly na zvr pro sv rodie velk koncert. Krom plnn kol v pracovnch listech, ten povst, dramatizace, vdomostnch sout a her, zskvn, tdn a zpracovvn informac z rznch zdroj, si ci vyzkoueli tak role umleckch fotograf, detektiv, modertor a reportr. Vyrazit do ternu s anketou pro obyvatele msta, fotografovat sti dom a zaifrovat nzev msta do nzvu fotografie a ptrat po domech, jejich sti mly na obrzku. navtvily lenky Prodovdnho krouku Nikola Grmanov, Pavlna Kluiarov, Elika Fialov, Sabina abkov a Ingrid Slivkaniov s uitelem J. Za pknho poas jsme vyrazili ve 14.30 hodin ostrou chz smr Komorn Hrka. td: Klra Bilinukov, Elika ubrtov a Katrin Miltov a uitel Jaroslav Boek. Po rozcvice jsme jezdili vyznaenou drhu a mezitm jsme si mohli jezdit i svm stylem. Dnes u snh moc nepadal, ale zase jsme se dostali na kopec bobovat. Odpoledne jsme vichni i s lykama li na dlouhou prochzku, kter je nazvan Jekova cesta. B si pro ns pipravili dramatickou komedii, kter se jmenovala Snhurka :-). Pedstaven nensiln vychz ze zklad hudebn nauky: co je to tn, jak vznik, co je to rytmus, co ve jde tny vyjdit, nlady, atmosfry. Vichni udlali velik pokrok, a tak si velik potlesk za odmnu zaslouili. Prohldka rezervace byla velmi poutav, proli jsme celou naunou stezku a po malm oberstven si prohldli Muzeum Zem, zamen na historii na planety. Tentokrt jsme vidli sbrku kurioznch pedmt ze sbrek muzea. Nejprve jako detektivov najt pedmt a pak si zahrt na prvodce a ostatnm ci zajmavosti:-). Potom nsledoval odpoledn klid, nkte si lehli na postel a odpovali a nkte hrli karty. Kad lya zkusil namrzlou drhu, a pak ji jel na as, asi nejvc ns bavilo jezdit za sebou: nkolik lid si stouplo za sebe, chytli se a po rozjezdu se hodn lid pi pdu nasmlo. Ale zastavili jsme se u smru na chatu a na nkupky, my bobci jsme li do infocentra pro odmnu za kartu, kterou jsme plnili, kdy jsme li Jekovou cestou. Kluci dostali raztka a holky dostaly stuky do vlas. Lzn, Z Horn Slavkov, drustvo DDM Sova Cheb a nae drustvo. B), Tom Lika, Matj Barab Halamka, Jakub Votoupal (5. Jaroslav Boek Velikonon jarmark - jako kad rok jsme pivtali rodie, prarodie a ptele koly, kte si pili poslechnout n dtsk sbor Zpvek, prohldnout si vrobky dt a spolen s nimi vyrbt velikonon dekorace a pnka. Ve tyi hodiny jsme li zpt na chatu, pozdji k veei jsme mli rybu se ouchanmi bramborami. B Ven rodie, ptel koly a zstupci budoucch prvk, zveme Vs na Den otevench dve, kter pod nae kola 23.ledna 2014. Dol u jsme se lanovkou nebli, ale u byl as jet dom. Bobci ci na koly se zastnili okrskovho kola pespolnho bhu. Navc jsme snili emise sklenkovch plyn o 3,93 tun CO2 ekv. Dne 3.10.2012 se zastnilo nae drustvo IV.kategorie k okresnho kola v pespolnm bhu v Ai. Nejvce se nm lbilo dopravn letadlo Concorde - je koda, e u nelt. Vyprvli o n ostatnm, etli neoblbenj sti, vytveli na ni nov lkav obal. Hlavnm clem cesty byla nvtva Planetria, kde si dti atraktivn formou pipomnly uivo prodovdy. 2012 se konal karneval , kter uspodala pan vychovatelka Boena Rossmullerov. Peterkov - Lkrna Valdtejnova Hypermarket Albert, Lesy R, p. stupn na koly zastnilo atletick soute tafetov pohr. K tomuto kreativnmu tvoen se pidali i rodinn pslunci. Vyrazily postrait tak lidi na nmst a zabruslily si pod stromekem. Dkujeme vem, kte si nae koledy pili poslechnout a pop. Pejeme Vm pjemn proit vnonch svtk a hodn tst v novm roce 2014. zkladn organizace eskho svazu ochrnc prody, probh v Muzeu Cheb. Nezvykl podkovn, je prvodce naim km po prohldce pevnosti udlil, potilo nejen je. Podporuje a provz nejen rodiny dt s handicapem, ale poskytuje i poradensk sluby rodim, pedagogm a vem, kte se podlej na integraci dt s handicapem. Velk prvod masek spojen s vstavou prac jednotlivch td nechtl nikdo skonit. Zde mli monost prohldnout si veejnosti nepstupn prostory, ale pedevm se seznmili ble s knihou Pavla ruta - Lichorouti . jsme se v "nov Svobod" seznmili s Klaunkem Notkem a slenou Psnikou . Ze sedmi zastnnch drustev obsadili po boji posledn pku, kdy v poslednm zpase prohrli o jedin bod. Ukzaly na nm, co vechno se za cel rok nauily a e je opravdu m se chlubit! Noskov Dne 31.5.2014 navtvilo 12 dt z prodovdnch krouk 2. Sprvn odpovdi v anket - Jak znaj oban Chebu sv msto... Cesta kolem pehrady, vyhldky Egerwarte a statku Stein ubhala velmi rychle, po cest jsme urovali kvtiny a stromy. hodin jsme doshli svho cle, zdolali vrchol sopky, pouili se o jej historii a za veselho zpvu se vrtili kolem 18. Dne 26.4.2014 uskutenil Prodovdn krouek exkurzi do Nrodn rezervace Soos, soust akce byla i nvtva Muzea Zem - Dino pavilonu v Novm Drahov a 5 km vzdlenho Motlho domu v rovicch u Frant. Z Chebu jsme vyrazili v 10 00 vlakem; za 15 minut jsme byli v Novm Drahov. Vichni jsme se moc tili, protoe programy pan Miluky jsou vdycky velmi zajmav a poutav. oddlen na koln druiny provaj cel koln rok tmaticky vesmr. Dti si vyrobily masky mimozeman a odpoledne protanily, prosoutily, nechaly si malovat obliej a ochutnaly i jdlo z vesmru. V 11 hodin jsme li na chatu a k obdu jsme mli oku s uzenm masem. Odmnu jsme dostali jenom my bobci...: D Jeliko u jsme byli unaven, pomalu jsme se vraceli na chatu. Prostednictvm krtkch humornch pbh a formou personifikace rznch hudebnch termn (stupnice, houslov kl, nota plov atd...) umouj dtem proniknout do tajemstv hudby, pochopit ji a hlavn si v n hrt. Za prbn plnn kol s arodjnic, vodnkem a pirtem v knihovn v obdob od bezna do kvtna letonho roku dostaly dti z 1. Kdy jsme pili, ekali jsme na veei a te u mme kino - mouly 2. Prosme Vs, abyste vstupovali do vuky ped zatkem hodiny. Jmenovn zsad zdrav vivy, sbr a shromaovn recept zdravch pokrm, tvorba "zdrav kuchaky", sestavovn zdravho jdelnku, vlastn "kuchtn" a ochutnvka...tak posuzovn reklam, diskutovn nad inky reklamy a tvorba vlastn reklamy za elem propagovat zdrav jdlo a zdrav ivotn styl. Vychz z dlouholetho, nkolik generac trvajcho sledovn ptactva v nejzpadnjch echch, vcemn v hranicch okresu Cheb. jna jsme se v osm hodin rno vypravili na exkurzi do Pamtnku Terezn. Vyuujc kadho ronku rozpracovali uren tmata do konkrtnch innost, krok a svdomit je s dtmi plnili. ci si donesli do koly kostmy svch oblbenc a cel den se v nich uili. Dti o knihch diskutovaly, plnily koly, ilustrovaly i dramatizovaly. Za velk podpory rodi a dalch fanouk vyhrlo prv drustvo na koly. Dkujeme za nvtvu a pjemn odpoledne:-) Pejeme pjemn proit svtk a bohatou pomlzku... ekalo ns ten, poslech, ale i tvorba pohdek a povst. Po veei ns ekalo vystoupen, tentokrt si ho pipravili "bobci" a te u je kino - dnes je na programu "Mezi nmi zvaty". Povdn bylo zajmav a nejvce se vem lbily praktick ukzky. Na hiti ns ekala stanovit, na kterch jsme si zopakovali nebezpe, kter ns o przdninch mohou potkat, pravidla jzdy na kole, nebezpen ltky a jedovat rostliny a tak jsme si osvili poskytovn prvn pomoci. Vichni si cel den nramn uili a za to dky vem pracovitm sbratelm:-) B. Nai prvci u um krsn st, a tak byli v knihovn pasovni na tene.


© 2016 strongplanet.ru - Zdravá výživa cheb bilal